Žilina

Názov prevádzky:
G A L I M E X s.r.o.
Sídlo prevádzky:
Rosinská cesta 17
010 08 Žilina
Právna forma:
Telefón:
+421 41 50 61 111
Fax:
E-Mail:
Obchodný register
31559093
Sídlo súdu:
Sučianska 5470/49, 036 08 Martin - Priekopa
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020431677
IBAN:
BIC
GISA

Martin

Názov prevádzky:
G A L I M E X s.r.o.
Sídlo prevádzky:
Sučianska 5470/49
03608 Martin
Právna forma:
Telefón:
+421 43 40 05 111
Fax:
E-Mail:
Obchodný register
31559093
Sídlo súdu:
Sučianska 5470/49, 036 08 Martin - Priekopa
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020431677
IBAN:
BIC
GISA