Žilina

Názov prevádzky:
Galimex s.r.o.
Sídlo prevádzky:
Rosinská cesta 17
SK-010 08 Žilina
Právna forma:
s.r.o.
Telefón:
+421 41 5061 111
Fax:
+421 41 5061 202
E-Mail:
Register podniku:
318/L
Sídlo súdu:
Žilina
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020431677
Bankové spojenie:
VUB
Kód banky:
Číslo konta
1499698958/0200
IBAN:
SK24 0200 0000 0014 9969 8958

Martin

Názov prevádzky:
Galimex s.r.o.
Sídlo prevádzky:
Sučianska cesta 49
SK-03608 Martin
Právna forma:
s.r.o.
Telefón:
+421 43 4005 111
Fax:
+421 43 4005 202
E-Mail:
Register podniku:
318/L
Sídlo súdu:
Žilina
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020431677
Bankové spojenie:
VUB
Kód banky:
Číslo konta
1499698958/0200
IBAN:
SK24 0200 0000 0014 9969 8958